عشق ابدی

عشق یعنی محو در دنیای او //// عشق یعنی مرگ با رویای او

 

 

از ازل چشمان من با عشق تو خو کرده بود

 

عطر صدها گل ز دشت دامنت بو کرده بود

 

 

از ازل چشمان من گریان شده ازدوری ات

 

از ازل  آگه  شدم  از اوج  کینه جویی ات

 

 

من جدا  گشتم  از آن  باغ  ریاحین  بوی تو

 

خورده ام افسوس وحسرت از فراق روی تو

 

 

خوی تو صد عیب این جان مرا پوشانده بود

 

جان تو  درد  درون  این  دلم را خوانده بود

 

 

تا  ابد این  دل  گدازان از گناه  جان خویش

 

تا  ابد رسوا  بمانم از شکست  پیمان خویش

 

 

تا  ابد  کار دلم  افسوس و حسرت می شود

 

تا  ابد   زندانی  مژگان  چشمت  می شود

 

 

آه  از چشمان  بی سو  و فروغ  جان من !

 

آه  از این سستی آن  عشق وآن ایمان من !

 

 

آه  از  موج  نگاهت  که  دلم  را  می ربود !

 

آه ازعشق تو که غم را از این دل می زدود !

 

 

آه که  گشتی جدا از من به صد افسون و ناز !

 

کوس رسوایی من در دست تو با سوز وساز !

 

 

بیدل  ا ز عشق  خداداد  و فنا  از دوری ات

 

گشته ام  چله  نشین  این  شب  مهجوری ات

 

 

کس  نشان از زهره  تابان  این  عالم  نداشت

 

سر به  دنیای  غروب عشق  روی تو گذاشت

 

 

+نوشته شده در دوشنبه ششم مهر ۱۳۸۸ساعت23:53توسط شاعره ی بی دل | |